រឿងអប់រំខ្លី ៖ ខឹងខុស ខឹងខាត [Official Short Film]

0 Просмотры
Издатель
Welcome To Bong Plerng Media Officail Channel

រឿងអប់រំខ្លី ៖ ខឹងខុស ខឹងខាត [Official Short Film]
ផលិតដោយ៖ Bong Plerng Media
Upload By Bong Plerng Media
និពន្ធរឿងដោយ ៖ បង ភ្លើង
ដឹកនាំសម្ដែង ៖ បង ភ្លើង
ថតដោយ ៖ បង ភ្លើង
កាត់ត ៖ P-Troll
ជំនួយការទូទៅ ៖ វីរះ

My YouTube ; https://www.youtube.com/channel/UCaKK...
My Facebook Page : https://www.facebook.com/bongplerngme...
Thank You.
....................................................................

រឿងអប់រំខ្លី ៖ ខឹងខុស ខឹងខាត

full Movie ៖ https://youtu.be/FuJ5PiTTLKI
....................................................................

រឿង ៖ ល្បែងស្នេហ៍ អាថាន់ ភីត្រូល
Категория
Популярное
Комментариев нет.